Bezpečná práce JP s.r.o.

Nové sady 988/2 · Staré Brno · 602 00 Brno · (+420) 777 742 104 · porizekjakub@gmail.com

Řešíte pracovní úraz, kontrolu státního orgánu dozoru, dodržování zákonných požadavku a nebo chcete jen zvýšit úroveň bezpečnosti práce na vašich pracovištích? Nehledejte rady na internetu, svěřte tuto oblast zkušenému odborníkovi. Delegujte tedy povinnosti v této oblasti na profesionála a neztrácejte čas prohlížením zákonů, vyhlášek či diskuzních fór, vyčistěte si hlavu od těchto povinností a věnujte svůj drahý čas do rozvoje Vašeho podníkání!

Úvodní fotka

Služby

BOZP

Bezpečnost práce

Bezpečnost práce

Máte právě založenou firmu a nevíte si rady? Nebo podnikáte již delší dobu a zákonné požadavky Vám přerostly již přes hlavu? Nebojte se obrátit na mě.

PO

Požární ochrana

Požární ochrana

Obáváte se požáru nebo jen chcete dostát požadavkům, které vám ukládá legislativa? Opět Vám tyto služby rád zajistím.

Koordinátor BOZP

Koordinátor BOZP

Koordinátor BOZP

Provádíte nebo zadáváte stavbu, nevíte, zda se Vás týká povinnost určit koordinátora BOZP nebo zpracování plánu? Rád vysvětlím, případně provedu služby v tomto segmentu běžné.

BOZP

E-Learning

E-Learning

Školení, kde se Vám to hodí, kdy se Vám to hodí, na PC, tabletu nebo mobilu. E-lerning sestaven na míru vašim požadavkům.

PO

První pomoc

První pomoc

Školení, jehož využitelnost nekončí jen za branami podniku. Moderní vyučovací metody a praktický nácvik je zde samozřejmostí.

Koordinátor BOZP

HACCAP

HACCAP

Vzhledem ke komplexnosti tohoto oboru se jedná o jedinou službu, kterou provádím externím dodavatelem, osobou s lékařským vzděláním.


Bezpečný podnik

Bezpečný podnik, na rozdíl od úrazů, se nestane náhodou

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Školení BOZP, řidičů referentů, obsluhy VZV, práce ve výškách, obsluhy řetězových pil, obsluhy křovinořezů, a další.
Vypracování kompletní dokumentace BOZP, včetně analýzy rizik, kategorizace práce, stanovení OOPP a další.
Roční prověrky BOZP, kontroly pracovišť, kontroly zaměstnanců při podezření na požívání alkoholu nebo drog, kontroly zaměstnanců při pracovní neschopnosti, kontroly strojů, regálových systému a žebříků.

Požární ochrana

Školení požární ochrany, odborná příprava preventivní požární hlídky, odborná příprava preventisty PO.
Kompletní dokumentace požární ochrany včetně začlenění provozovaných činností, vypracování evakuačních plánů, vedení knihy požární ochrany, dokumentace zdolávání požáru, operativní karty.
Preventivní požární prohlídky, kontroly hasicích přístrojů, požárních ucpávek, uzávěrů a jiné.

Koordinátor BOZP na staveništi

Vypracování plánu BOZP na staveništi ve fázi přípravy.
Aktualizace a vedení plánu BOZP na staveništi ve fázi provádění stavby.
Ohlášení stavby na OIP.
Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi.

E-LEARNING

Internetové testy, webinář, živé online školení, elektronická dokumentace.
Úvodní konzultace a návrh komplexního řešení zdarma, vstupní audit za zvýhodněnou nebo nulovou cenu při navázání spolupráce, minimální náklady na další udržování systému.
Školení pro zaměstnance i v době pandemických situací jednoduše přes PC nebo chytrý telefonu.

PRVNÍ POMOC

Školení v souladu s nejnovějšími trendy a doporučeními.
Zaměřená na nezbytné informace a maximum praktických nácviků.
Jako u všech školení i zde zaměřené na možné situace ve firmě a reálném světě.

HACCP

Kompletní dokumentace HACCP včetně řádů, příruček, knih.
U nás dostanete za jednu cenu kompletní balíček, kterým splníte vše, co po Vás budou požadovat kontrolní orgány - KHS, SPZI, KVS při kontrole u Vás na provozu.


Kontakt

(+420) 777 742 104

porizekjakub@gmail.com

Sídlo společnosti a korespondenční adresa:
Nové sady 988/2
Staré Brno
602 00 Brno
Czech Republic

Ačkoliv kancelář a zázemí mám na adrese Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, v jihomoravském kraji, tak jsem rodák ze Srdce slovácka, tedy Uherského Hradiště. Nicméně převážná část mé práce probíhá právě u Vás na provozu nebo v administrativě, proto opravdu nezáleží, kde se nachází má kancelář nebo zázemí.


O Mně

Řešíte pracovní úraz, kontrolu státního orgánu dozoru, dodržování zákonných požadavků a nebo chcete jen zvýšit úroveň bezpečnosti práce na Vašich pracovištích? Nehledejte rady na internetu, svěřte tuto oblast zkušenému odborníkovi.

Osobní fotka

Převážnou většinu služeb dodávám sám, takže se u mě nesetkáte s výmluvou "kolega to zapomněl zmínit".

Jednám na rovinu a fér. Cena, kterou si dohodneme je konečná, ceník služeb je transparentní.

Jsem držitelem platných osvědčení dle platných českých zákonů. Tato osvědčení jsou pravidelně obnovována. Díky tomuto mohu poskytovat služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jakožto osoba odborně způsobilá dle zák. 309/2006 Sb., §10 odst. 1), v oblasti požární ochrany jakožto osoba odborně způsobilá v požární ochraně dle zák. 133/1985 Sb., §11 i v oblasti stavebnictví při přípravné fázi i realizaci stavby jako osoba odborně způsobilá k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zák. 309/2006 Sb., §10 odst.2). K získání odborných způsobilostí je podmínkou praxe v oboru a složení zkoušky před akreditovanou institucí nebo HZS, proto se nemusíte bát toho, že najmete člověka bez praxe.

Jsem poměrně mladý člověk s velkou schopností pohltit nové informace, který rozumí moderním technologiím, terminologii i novým metodám určeným nejen k řízení rizik, hodnocení rizik, vedení týmu Kaizen, 5S či zavádění nových systému jako např. LOTO.

Poslední a dle mne nejdůležitější věcí, proč tohle vše dokáži poskytovat je moje přesvědčení, že investice do bezpečnosti práce se vyplatí (menší náklady na prostoje, odškodňování úrazů nebo čistě jen pracovní neschopnost zaměstnance). Bez tohoto přesvědčení bych nedokázal poskytovat kvalitní služby, které nabízím.

Delegujte tedy povinnosti v této oblasti na profesionála a neztrácejte čas prohlížením zákonů, vyhlášek či diskuzních fór, vyčistěte si hlavu od těchto povinností a věnujte svůj drahocenný čas do rozvoje Vašeho podnikání!